Prawo do odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres F.P.H.U. TO TU GRZEGORZ LESZCZYŃSKI UL.MACIEJKI 6B/2 05-500 NOWA WOLA (tel.505510686) Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep internetowy, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy
  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
  • dostarczania prasy
  • usług w zakresie gier hazardowych

W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: GRZEGORZ LESZCZYŃSKI UL.MACIEJKI 6B/2 05-500 NOWA WOLA

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Data: ……………………………………………………Adresat:

Dane teleadresowe:

GRZEGORZ LESZCZYŃSKI

UL.MACIEJKI 6B/2

05-500 NOWA WOLA

NIP: 527-258-66-20

Tel:505-510686

E-mail: grzegorzleszczynski91@gmail.comNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

............................................................................................................................................................…………………………………………………………...............................................................

............................................................................................................................................................Data odbioru Towaru:……………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………................................

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………….........................

 

Wzór do pobrania TUTAJ

#PDF

Odstąpienie_totu_12.02-skonwertowany

#MICROSOFT WORD

Odstąpienie_totu_12.02